14

Arie Schakenbos
analyse

Arie Schakenbos weet met zijn meesterlijke interpretatie van 'de Smaeck' een intrigerend verhaal te vertellen. Zijn kunstwerk is doordrenkt van symboliek en menselijke interactie, waarbij de handelingen van de personages naadloos samenvloeien met de onderliggende boodschap.

In deze levendige scène wordt de essentie van vertrouwen en het overwinnen van achterdocht treffend weergegeven. De afbeelding van de man die een geruststellende hand uitsteekt, terwijl het tafereel zich ontvouwt, illustreert op een prachtige manier het concept van intrinsieke versterking. Het zoete genot van vertrouwen wordt subtiel belicht, en de oude man symboliseert de wijsheid die voortkomt uit levenservaring.

De diepere maatschappelijke boodschap is duidelijk voelbaar. Schakenbos plaatst deze dynamische interactie in een bredere context, waarbij vertrouwen als een helende kracht fungeert en achterdocht een negatieve impact heeft op het leven. Het bijbehorende gedicht versterkt deze boodschap op een poëtische manier:

Wanneer u bang bent voor het zuur
De medemens kan geven
Dan kan vertrouwen op den duur
Het zoete doen beleven

Dit gedicht biedt een extra laag van betekenis aan het werk en versterkt de connectie tussen vertrouwen en beloning, zoals de afbeelding dat ook doet.

De mogelijkheid dat dit werk is geïnspireerd door een onbekend werk van Rembrandt voegt een extra laag van mysterie toe. Schakenbos lijkt de traditie van het ethisch-didactische genre voort te zetten, vergelijkbaar met de invloed van dichter Willem Bilderdijk. Het werk lijkt een visuele ondersteuning te bieden aan opvoeders die zoeken naar alternatieve manieren om belangrijke levenslessen over te brengen.

Arie Schakenbos heeft met dit schilderij een diepgaande reflectie in beeld gebracht. Zijn vermogen om complexe menselijke emoties en concepten te vertalen naar visuele kunst getuigt van zijn diepgaande begrip van zowel psychologie als maatschappelijke dynamieken. Zijn werk nodigt uit tot contemplatie en brengt de kijker in aanraking met universele thema's die ons allen raken.

De interpretatie van 'de Smaeck' van Rembrandt van Arie wordt duidelijk door de handelingen op het geschilderde tafereel in verband te brengen met het bijbehorende epigram. Het ontwikkelen van vertrouwen, het verliezen van achterdocht is een zelfversterkend proces door (in goed Nederlands) intrinsieke reinforcement. Het zoet is de beloning voor het blinde vertrouwen in jouw naasten, let op de geruststellende hand van de man. De oude man weet uit ervaring dat het wel goed komt. Wat een mooi en waar beeld. Omgekeerd geredeneerd is het voortleven in achterdocht een naar zuur of bitter neigende ongezonde levenswijze. Deze maatschappelijke boodschap, verpakt in een dynamische interactie van de drie personen is geïnspireerd op een onbekend maar mogelijk bestaand werk van Rembrandt. Het heeft een didactische en therapeutische werking op de beschouwer.