Magische vierkanten


"KAT-TAK"

Het eerste LWM mosaik is voltooid

Het Magisch Vierkant met de Tak en de Kat verwijst naar de functie van plantenhagen in vroeger tijd. Tot nog geen 60 jaar geleden, vanaf de Romeinse tijd werden percelen land gescheiden door plantenhagen. Meestal werd de basis van de haag gevormd door doornenstruiken, zoals de Meidoorn, die met een speciale snoeiwijze en het half doorzagen of -kappen van de hoofdstam in een dichte horizontale groeirichting werden gedwongen.

Op deze manier beschermden de boeren hun gewassen tegen vraat en het vee tegen roofdieren.

Julius Caesar had nog een ander idee over het nut van half doorgezaagde boompjes. In zijn boek over de Gallische Oorlog van 53 voor Christus beschrijft Caesar tot in detail hoe de Germanen elanden vingen.

"Dan zijn er de zogenaamde alken (elanden). Zij zien er uit als geiten, ook wat de bontheid van huiden betreft, maar zij zijn wat groter en hebben afgestompte hoorns en poten zonder gewrichten en knokkels. Daarom gaan ze ook niet liggen als zij willen rusten, en kunnen ze ook niet weer opstaan, of zich oprichten, wanneer zij toevallig zijn gevallen. De bomen dienen hun tot slaapplaats, zij leunen er tegenaan, slechts een beetje achterovergebogen en nemen op die manier rust. Hebben de jagers uit hun spoor hun gebruikelijke rustplaats ontdekt, dan ondergraven zij alle bomen in die omgeving, of zagen ze zo ver door, dat het echt lijkt alsof zij nog stevig staan. Wanneer nu de elanden volgens hun gewoonte tegen die bomen leunen, dan duwen ze die zwak staande stammen met hun gewicht om en vallen er tegelijk mee op de grond."

Of dit nu een effectieve methode is om elanden te vangen is de vraag.

Fotografie: Ton Lotterman

"PARK-KRAP"

Voorstel Mozaik en Wandelroute

Als onderdeel van een wandelroute met verbinding naar Matilo een Mozaik plaatsen om het park te beschermen. Een mogelijk mozaik wordt gevormd door de woorden PARK en KRAP , binnen het vierkant vormen de woorden AMOR en ROSA enerzijds de verbinding met het park Matilo anderzijds een ode aan de bloemen, in het bijzonder de Roos als symbool van de liefde voor elkaar en voor de natuur.

Walter Schrader