Kunst & cultuur projecten

De wijnvereniging Matilo heeft sinds de oprichting maatschappelijke doelen nagestreefd die vaak wel maar soms ook niet in verband stonden met het streven een goede Leidse wijn te maken. De sociale cohesie, ofwel de betrokkenheid bij buurtgenoten, de verbondenheid met de eigen omgeving en met de stad Leiden uit zich in het ondersteunen van de dagbesteding van cliĆ«nten van de Gemiva, het samen in de gaard en aan het product werken, het uitzetten van stekken in de wijk, maar ook in een aantal Kunstprojecten waarmee de wijnvereniging zich breder manifesteerde dan in louter het opkweken van druivenranken en het maken van wijn, wat op zich al een proces is dat zich volgens velen laat vergelijken met de zoektocht naar balans, die zich kenmerkt door kennis en kunde, door vakmanschap dus maar daarnaast en daarboven een subjectief element heeft, de smaak. De manier waarop over wijn wordt gesproken en gediscussieerd vertoont verrassende parallellen met hoe een criticus een gedicht of een compositie kan beschrijven, of beter, met woorden tracht te beschrijven, wat je feitelijk moet ervaren. Kunst heeft een meta-waarde die niet of nauwelijks in woorden te vatten is, tenzij natuurlijk in literaire woorden, die met een grotere woordwaarde de daarvoor gevoelige geest verheft naar een gesublimeerd gevoel. Het doel van de Kunst projecten was en is uiteindelijk de verbinding met elkaar te houden en te verstevigen. Laat de projecten voor zichzelf spreken. 

Na deze inleiding volgt een korte omschrijving van onderstaande 4 projecten

1) Wijnkistjes Beelding.
2) Wijnkistjes Gemiva met boekje
3) Wijnkistjes "de Smaek van Rembrandt "
4) De Magische vierkanten