6

Brigitta Broosus
analyse

Gelaagdheid is een kernwoord voor Kunst, zowel voor de literatuur als de schilderkunst, gelaagdheid is onderscheidend en verbindend, een kenmerk van een natuurlijk landschap, een uitgebalanceerd ecosysteem, het geeft de verdieping die het leven interessant maakt, technische en emotionele gelaagdheid karakteriseert het werk van de grote Meester Rembrandt en letterlijk en figuurlijke gelaagdheid is ook van toepassing op het beschilderde Wijnkistje van Brigitta Broosus. De "Strijd " tussen Mart Hooghkamer en Walter Schrader is mogelijk niet het echte onderwerp, in ieder geval niet voor het oog van de Meester, wiens blik duidelijke niet gericht is op de tijdelijke focus van aandacht, Maar wat lijkt het oog van de Meester te zeggen? Gelaagdheid zit per definitie dieper. Het goud van de Gouden Eeuw refereert aan kennis, ontwikkeling van Kunst en wetenschap. De zoektocht naar "Goud" was voor de Alchemisten uit de tijd van Rembrandt een spirituele reis waarin gaandeweg levensvragen werden beantwoord en het materiĆ«le goud niets meer is dan iets waarvan we afstand moeten doen om de echte waarden van het leven met recht te kunnen omarmen. Het raadsel zal zich ontrafelen, zoals het spirituele goud aan het geestesoog van de Alchemist zal verschijnen. Tijdens de expositie zal iedere dag voor sluitingstijd het paneeltje voorzichtig gedurende 5 minuten worden omgedraaid, zodat bezoekers in stille contemplatie zich in de diepte van de eigen weerspiegeling kunnen buigen over het "to be or not to be thats the question" dat's de vraag, en zoals in veel raadselen zit ook hier het antwoord in de vraag, figuurlijk en in dit gelaagde geval ook letterlijk.