10

Herbert Mattie
analyse

Herbert Mattie gebruikt in zijn dagelijks werk moderne technieken. Als Bach de beschikking zou krijgen over de techniek en instrumenten die Dj's en popartiesten nu gebruiken zou hij die vrijwel zeker in zijn composities een plaats hebben gegeven, en daarbij teruggrijpen naar de muzikale wortels van onze cultuur. De basis van klassieke technieken en thema's in alle kunstvormen geeft rust en ruimte voor verkenning en experimenten. Herbert Mattie is bedreven in zowel de moderne technieken en de klassieke schilderkunst en dit is te zien in zijn benadering van de Smaeck van Rembrandt. Zijn afbeelding op een speciale editie van een fles Matilo wijn zou een kroon zijn op de inspanningen van de actieve wijnvereniging die streeft naar een harmonisch smaakpalet, maar ook een Zeventiende-eeuwse Ebbenhouten lijst zou in harmonie zijn met zijn voorstelling van Herbert Mattie, die voor het bereiken van dit geweldige resultaat gebruik heeft gemaakt moderne technische middelen en klassieke schildertechnieken. Kijk er maar naar en vergeet deze woorden, die wel waar zijn: "Goede wijn behoeft geen krans".