3

Mieke Bakker
analyse

Het schilderen van een portret is een grote uitdaging. Des te beter als het goed gaat! Mieke Bakker heeft een gedegen voorbereiding gehad. Drie personen schilderde Mieke, door ze letterlijk en figuurlijk te doorgronden. De moeder van Rembrandt was een Godsvruchtige vrouw, die door Rembrandt lezend in de Bijbel is afgebeeld. Subtiel is de afkeurende blik en de trek om de mond van de moeder die met gevouwen handen het jonge stel beschouwd. Haar schoondochter Saskia schenkt met een vage glimlach haar geliefde Rembrandt de wijn in, terwijl ze haar ogen niet op het glas richt, maar in de verte kijkt, waardoor haar beeltenis een mysterieus karakter krijgt. Bij welk beroemd schilderij kunnen we dit ook zien?

Rembrandt daarentegen zien we met de mond genieten, terwijl zijn ogen, het belangrijkste zintuig van een schilder pas bij nadere beschouwing geopend blijken te zijn en in tegenstelling tot Saskia de toeschouwer recht aankijken. Het geluk lacht hem tijdens deze levensfase nog toe.