4

Sjaak van den Berg
analyse

Bij de toelichting op de bijdrage van Sjaak van den Berg lezen we dat hij heeft liever kiest voor de daad die waagt, dan voor een misschien wat laf onderkomen in de armoede van onvervulde dromen. Die daadkracht vinden we terug in zijn werk. Zijn schilderij is opgezet in een robuuste penseelvoering, waarbij de toeschouwer wordt uitgenodigd de door hem gemaakte werkelijkheid zowel van dichtbij als van veraf te beschouwen, om zo ook naar analogie het leven te beschouwen, in detail, maar ook in de brede context, om op die manier de balans te vinden in de eigen innerlijke wereld. Het pad, de weg is een onderdeel van de bestemming. Robuust, dus met verve, ondersteunt Sjaak het dagbestedingsproject met zijn beschilderde Wijnkistje voor de veiling. Met dank voor de overwegingen en de bijdrage.