2

Eindbod: € 100


Justus Dick Bakhuizen van den Brink

Leiden 1950 

 Ik schilder al van jongs af aan. Mijn ouders hebben me daarin enorm gestimuleerd. Veel van mijn inspiratie is afkomstig van mijn vaders kant. Ook de basis van mijn kunstenaarschap werd geïnspireerd door mijn vader: professor in de biologie met Indische roots.

Net als zo veel abstracte schilders heeft mijn werk onder invloed gestaan van verschillende stromingen. In de loop van de tijd heeft het zich ontwikkeld tot een stijl die nergens volledig is onder te brengen. De periode waarin mijn vader een belangrijke inspiratie betekende, wordt door de bekende Leidse veilingmeester Jan Pieter Glerum als bio-morfologisch omschreven. Deze intuïtief opgezette schilderijen vragen een gevoelsmatige benadering en lenen zich niet voor een rationele analyse.

Mijn totale oeuvre is gevarieerd: van zeer kleurrijk tot sober zwartwit, van vervreemdend, surrealistisch tot impressionistische en recent expliciet realistische portretkunst. In 1997 ontving ik de Gouden Tomaat als waardering voor mijn werk op cultureel gebied en mijn vele bestuursfuncties ten behoeve van de cultuur met de schilderkunst in het bijzonder. Het project "de Smaak terug in Leiden" en het Gemiva-doel dat hiermee wordt ondersteund kan rekenen op mijn volledige medewerking.

Daarom maakte ik er graag een wijnkistje voor. In de stijl van… dat laat ik graag aan u over!