14

Eindbod: € 70


Arie Schakenbos

Warmond 1955 

Ondanks dat ik een professionele teken- en schildersopleiding heb gevolgd aan de Vrije Academie in Den Haag, ben ik geen zelfstandig kunstenaar geworden. Onvoldoende commercieel inzicht en het einde van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) deden deze poging stranden. (BKR van 1956-1987: inkomen in ruil voor kunstwerken/diensten). Na een uitstapje in de architectuur ben ik uiteindelijk meegegaan met de ontwikkelingen van de computer. Ik heb een loopbaan opgebouwd in het onderhouden en vervaardigen van systemen. Al vroeg beschikte ik over een PC. Na een cursus bij 'Inkt', de grafische werkplaats in Den Haag, was ik in staat om creatief digitaal grafisch bezig te zijn. Items als briefpapier, logo's en wenskaarten kwamen in die tijd vaker uit mijn handen dan een schilderij!

Met mijn pensioen in het vooruitzicht wilde ik me meer wijden aan het schilderen. Daarom schreef ik me in 2019 in bij de schildersclub van mijn toenmalige collega's. Door de pandemie werd dat abrupt afgebroken.

Inmiddels was het Rembrandt-project van Matillo van start gegaan…en om dezelfde reden (weer die pandemie) verschoven! Desalniettemin was mijn wijnkistje al een eind op weg om 'de Smaeck' van Rembrandt te worden. Ik heb het opgezet in de geest van zijn andere, wel bewaard gebleven Zintuigen. Daarbij heb ik een passend epigram (een bondig gedichtje) gemaakt. Schrijven is voor mij ook een zeer aangenaam tijdverdrijf.

Door mee te doen aan dit Smaeck-avontuur ben ik op de hoogte geraakt van het doel: Gemiva financieel steunen. Ik hoop dan ook dat mijn bijdrage, voor wat Gemiva betreft, naar meer zal smaecken!

Email: Charisma7755@hotmail.com

Het epigram:

Wanneer u bang bent voor het zuur
De medemens kan geven
Dan kan vertrouwen op den duur
Het zoete doen beleven